U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 4 juli 2018, 14.05u

Voorzitter
van Martine Fournier aan minister Ben Weyts
444 (2017-2018)
De voorzitter

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, minister, de fiets wordt steeds belangrijker, zeker in het kader van onze ideeën over combimobiliteit. Ik denk dat ik de voordelen van de fiets hier niet meer moet toelichten. We hebben er al verschillende keren over gediscussieerd in de commissie en ook hier in de plenaire vergadering. Ik denk dat heel het parlement overtuigd is van het belang van de fiets. U bent zeker ook overtuigd van het belang van de fiets, minister.

De Vlaming gebruikt heel veel zijn eigen fiets voor woon-school- en woon-werkverkeer. De Vlaming maakt echter ook heel veel gebruik van fietsdeelsystemen. Een van de belangrijkste systemen is Blue-bike. Blue-bike heeft ongeveer 20.000 abonnees, goed voor ongeveer 200.000 ritten. Het is aanwezig in meer dan 50 stations. De grootste aandeelhouders van Blue-bike zijn de NMBS met 52 procent en De Lijn met 32 procent. De NMBS wil echter al een tijdje af van haar aandelen, met alle gevolgen van dien. Er gebeuren geen investeringen meer, er zijn fietsen te kort, klanten zijn misnoegd.

Op 17 mei heb ik u in de commissie een vraag gesteld over eventuele stappen die u zou zetten voor het overkopen van de aandelen van de NMBS van Blue-bike. U zei toen dat u al verschillende onderhandelingen achter de rug had, dat het allemaal goed zat, dat alles zeer constructief verliep en dat u eventueel eind juni een akkoord zou hebben om die aandelen over te nemen. Er was nog een discussie, als ik me goed herinner, over de bestemming van de grond, maar u was zeer positief.

Vandaag vertrok echter een brief van verschillende steden en gemeenten naar de NMBS om hun beklag te doen over de stand van zaken inzake Blue-bike. Zij willen garanties. Mijn vraag aan u, minister: u had in de commissie in mei gezegd dat er waarschijnlijk eind juni een akkoord zou zijn. Kunt u vandaag goed nieuws brengen? Hebt u een akkoord over de aandelen van de NMBS bij Blue-bike?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Dank u wel. Ik geloof rotsvast in combimobiliteit, waarbij we proberen mensen meer te overtuigen om de wagen te laten staan, misschien niet voor het volledige woon-werktraject, maar voor een deel van het woon-werktraject. Net daarom investeren we zwaar, ook op basis van een akkoord met de NMBS, in combiparkings. Daarbij creëren we 14.000 extra parkeerplaatsen, onder meer aan stations op terreinen van de NMBS. Wij zorgen daarbij voor een uitbreiding van de parkeerfaciliteiten, ook voor fietsers trouwens.

Zo komen er 14.000 bij. Daarom ben ik overtuigd van het nut van Blue-bike. Dan was het een spijtige vaststelling dat zowel de Waalse TEC als de NMBS inzake Blue-bike de rol lossen. Ik heb dat ook gezien als een opportuniteit voor De Lijn, niet alleen vanuit het oogpunt van combimobiliteit maar ook vanuit het oogpunt van een versterking van het aanbod van De Lijn, bijvoorbeeld met een combi-abonnement zowel voor openbaar vervoer als voor het fietsdelen.

Daarom zijn wij inderdaad gesprekken aangegaan. Natuurlijk nemen we dat niet over tegen eender welke prijs, dat spreekt voor zich. Ik heb enkele voorwaarden vooropgesteld, onder andere dat het moet gaan over een volledige overname en dat er een akkoord moet zijn over het gebruik van de gronden van de NMBS. De huidige infrastructuur staat immers vaak op gronden van de NMBS. Daar moet een akkoord over zijn. Daarnaast moet er vanzelfsprekend ook een akkoord zijn over de mogelijkheid tot tariefintegratie en ticketintegratie.

Ik heb inderdaad gezegd dat ik ervan uitga dat we tegen juni een akkoord hebben. Wel, wij hebben nu een akkoord op directieniveau. Maar ik mag niet voor mijn beurt spreken in die zin dat er zowel op de raad van bestuur van De Lijn als die van de NMBS nog formeel een ‘afzegening’ moet komen. Op directieniveau hebben we een akkoord dat uitgaat van het behoud van het huidige aanbod, op basis waarvan ik kan overgaan tot een verhoging van het aanbod in heel Vlaanderen. Dat zou een leuke stap voorwaarts zijn: een uitbreiding van het aanbod inzake combimobiliteit en een uitbreiding van het aanbod in de dienstverlening van De Lijn.

Ik hoop dat de steden en gemeenten die nu wat afwachtend zijn, ook het engagement zullen opnemen om daarmee met ons in te stappen.

De conclusie is dat ik inderdaad beloofd heb dat ik zou proberen om dat akkoord rond te krijgen. Wel, ik denk dat we er zo goed als zijn.

Oké, minister, dat is zeer goed nieuws. Het is nu in orde op directieniveau, maar hebt u er enig idee van wanneer de totale onderhandelingen zouden afgerond zijn? Dat is nog een belangrijke stap. We zijn nu wel heel tevreden over de stappen die u ondernomen hebt. Als er een oplossing zou zijn voor Blue-bike, zou dat voor veel gemeenten een goede zaak zijn en zal het voortbestaan van Blue-bike zeker niet in het gedrang komen.

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Minister, dank u voor het duidelijke antwoord. Het klopt dat u sinds uw aantreden hebt ingezet op de combimobiliteit met een belangrijke rol voor de fiets als cruciale schakel in heel het woon-werkverkeer. Nu gaat u een stap verder. Op het ogenblik dat we in dit dossier zien dat de Belgische NMBS het volledig laat afweten, het dossier naast zich parkeert en zelfs vandaag letterlijk in de krant verklaart dat het geen kerntaak is van de NMBS, kan Vlaanderen gelukkig in de bres springen. We kennen dat al van andere dossiers, zoals helaas het dossier van de cofinanciering, waar u uw verantwoordelijkheid hebt opgenomen. Beste collega's, dit is voor mij het zoveelste argument in de richting van confederale organisatie, ook voor de NMBS.

Ik ben dus tevreden met uw antwoord. Ik ben blij dat u dit positieve signaal geeft, niet alleen aan de steden en gemeenten die terecht ongerust waren, maar ook aan de reizigers, want dat is toch het allerbelangrijkste in de combimobiliteit. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Minister, collega's, de kernopdracht van een overheid is dienstverlener zijn. Een overheid zal dienstverlener zijn of ze zal niet zijn, of ze is bezig met dingen die niet nuttig en niet nodig zijn. Dit is iets waarvan ik denk dat de overheid belangrijk flankerend werk kan leveren in het voor- en natraject voor mensen die per spoor reizen en op die manier niet de stap naar de auto zetten. Dat is dus een goede zaak.

Wie dat dan doet? Blue-bike is een van de aanbieders en is vandaag heel populair. Ik heb begrepen dat zij garant staan voor 200.000 ritten op jaarbasis. Je hebt ondertussen ook Mobit en Velo. Zoveel te meer, zoveel te beter, want, opnieuw, dat zet de dienstverlening helemaal op scherp en, opnieuw, dat is onze kernopdracht.

Minister Ben Weyts

Wanneer zouden we afronden? Ik heb nog een laatste opmerking geformuleerd via die weg maar op directieniveau zijn we rond met de onderhandelingen. Het komt nu nog aan op de finale ‘afzegening’ door de respectieve raden van bestuur van De Lijn, die volgende week zal zijn, en van de NMBS. Dan kunnen we echt aan de slag.

Dat is goed nieuws. Dank u wel.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.