U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat armoedebeleid

Onlangs publiceerden zowel Kind en Gezin als de VREG nieuwe cijfers over respectievelijk de kinder- en energiearmoede in Vlaanderen. In de plenaire vergadering houden de verschillende fracties een actualiteitsdebat met de Vlaamse Regering over haar armoedebeleid, naar aanleiding van die nieuwe cijfers.

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • het sociaal akkoord betreffende de herstructurering bij Carrefour en de activering van mensen met een SWT-statuut;
  • de dalende meeuwenpopulaties;
  • de blokkering van ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen op Europees niveau;
  • de inbreng van Vlaanderen in geplande Europese institutionele discussies;
  • de resultaten van de peilingsproeven Frans in het basisonderwijs.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 13 juni 2018 (pdf)

Rationalisering fiscale gunstmaatregelen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in tot rationalisering van fiscale gunstmaatregelen. Het doel van het ontwerp is een aantal fiscale gunstmaatregelen in diverse domeinen te vereenvoudigen, actualiseren of schrappen. Zo wil de regering onder meer de leegstand van commerciële panden tegengaan via een versoepeling en uitbreiding van de vrijstelling van onroerende voorheffing bij het verbouwen van een handelspand tot woning. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Wijzigingen Bosdecreet en Natuurdecreet

Het voorliggende ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Bosdecreet en het Natuurdecreet bevat twee grote categorieën van aanpassingen aan de regelgeving: enerzijds wijzigingen aan het Bosdecreet om de bebossing van gronden te stimuleren door een aangepaste subsidieregeling; anderzijds wijzigingen aan het Natuurdecreet om de toegankelijkheid van de natuur te vergroten door het invoeren van een 'omgekeerde toegankelijkheid' in natuurdomeinen. Hierdoor worden de terreinen in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos in principe steeds toegankelijk voor voetgangers, behalve daar waar extra bescherming voor de natuur nodig is. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
399 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur : ACTUALITEITSDEBAT

ACTUELE VRAGEN

van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
399 (2017-2018)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1572 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Björn Rzoska en Lieve Maes
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1572 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Björn Rzoska en Lieve Maes
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 13 juni 2018 gehouden actualiteitsdebat over het armoedebeleid van de Vlaamse Regering, naar aanleiding van de recente cijfers van Kind en Gezin en de VREG
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.