U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 juni 2018, 13.59u

Voorzitter
van de Vlaamse Regering, verslag door Karin Brouwers en Marius Meremans
1543 (2017-2018) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 29, van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Karin Brouwers, Cathy Coudyser, Manuela Van Werde en Orry Van de Wauwer, op artikel 19.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

  95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  95 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 19.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

  95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  71 leden hebben ja geantwoord;
  24 leden hebben zich onthouden.

Artikel 19 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

  96 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  72 leden hebben ja geantwoord;
  24 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

van de Vlaamse Regering, verslag door Jos De Meyer, Ann Brusseel en Caroline Gennez
1574 (2017-2018) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.