U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Voorzitter, dit komt vanuit onze resolutie voor een sterk Vlaams klimaatbeleid. Wij denken dat we dat er in deze motie specifiek moeten uitlichten. We hebben dat vorig jaar unaniem goedgekeurd, dus ik denk dat ook dit geen probleem mag zijn om het door de meerderheid te laten goedkeuren. We vragen niet meer of minder dan zo spoedig mogelijk een energiepact goed te keuren met de huidige federaal besliste kernuitstap als uitgangspunt, om op die manier een breed draagvlak te creëren voor het gevoerde energiebeleid.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  23 leden hebben ja geantwoord;
  77 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.