U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Collega’s, we zijn het er allemaal over eens dat zorg, ook voor ouderen, een kerntaak is van de Vlaamse overheid. Vandaar dat ik nog wat toelichting zou willen geven bij deze motie naar aanleiding van de interpellatie van de voor veel mensen toch wel schokkende reportage van Pano over de zorgverlening in sommige woon- en zorgcentra. Naar aanleiding van die reportage, en dat wil ik toch wel benadrukken, hebben we een sereen debat gevoerd in de commissie over de noodzakelijke kwaliteit van de zorgverlening in onze woon- en zorgcentra. We weten natuurlijk dat we niet alle centra zomaar over één kam mogen scheren.

Ik heb geprobeerd om in de motie besluiten te trekken uit die serene discussie. Ik heb vijf punten die ik wil toelichten. Iedereen was het eens over de principes, zelfs de minister.

Een, de zorgzwaartefinanciering, een moeilijk begrip, een technisch begrip, moeten we sneller aanpassen, wat erop neerkomt, aangezien de zorgbehoevendheid van de bewoners in onze woon- en zorgcentra de laatste jaren zwaar gestegen is, dat de financiering sneller moet volgen, zo hebben vele commissieleden gevraagd. We hebben meer ‘zorghanden aan de bedden’ nodig.

Twee, we moeten de betaalbaarheid, de dagprijzen, van onze woon- en zorgcentra bewaken en ervoor zorgen dat de kwalitatieve ouderenzorg financieel toegankelijk blijft voor iedereen.

Drie, ook met algemene consensus, we moeten initiatieven nemen om de misleidende en veel te rooskleurige promofilmpjes die sommige woon- en zorgcentra of sommige groepen van woon- en zorgcentra verspreiden en loslaten op de ouderen, te beteugelen. De minister zou daartoe een initiatief nemen.

Vier, de minister zal het beloofde kader voor de bestuurlijke en financiële transparantie van de woon- en zorgcentra en de groepen en koepels van de woon- en zorgcentra eindelijk uitwerken. Iedereen is het erover eens dat de bestuurlijke en financiële transparantie er snel moet komen. Ook dat is een vraag aan de Vlaamse Regering waar iedereen achter stond.

Vijf, er mag geen winst gemaakt worden op zorg. Dit is ook sterk uitgedrukt. Zorg ‘an sich’ kan geen winstproduct zijn. We waren het er allemaal over eens dat ook die vraag aan de Vlaamse Regering zou kunnen worden gesteld.

Collega's, ik heb geprobeerd om de serene discussie samen te vatten. Ik ga er dan ook van uit en ik kan het niet anders voorstellen dan dat we de eensgezindheid die in de commissie werd tentoongespreid, straks ook zullen zien in uw stemgedrag.

De voorzitter

De heer Depoortere heeft het woord.

Ortwin Depoortere (Vlaams Belang)

Om te antwoorden op de heer Bertels, die een correct verslag uitbracht van de serene en eerlijke discussie in de commissie, kan ik alvast al zeggen dat onze fractie deze motie zal steunen.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  29 leden hebben ja geantwoord;
  72 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.