U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 18 oktober 2017, 14.00u

Voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

Mevrouw Rombouts, wilt u nog de mededeling doen die u me daarstraks per sms hebt verstuurd? Er was een beetje verwarring over de Klimaatcommissie, maar het is de commissie Leefmilieu.

Wat de opvolging van de klimaatresolutie betreft, hebben we in de regeling der werkzaamheden van de commissie Leefmilieu afgesproken dat we op 21 en 22 november twee dagen zullen organiseren waarop we met alle ministers die betrokken zijn bij het thema, een gedachtewisseling zullen hebben.

De voorzitter

Moeten we daarvoor de plenaire zaal huren of denkt u dat de commissiezaal voldoende is?

We zullen zien wat het aantal inschrijvingen betreft.

De voorzitter

Dank u wel.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.