U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft mevrouw Caroline Gennez bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Caroline Gennez, Elisabeth Meuleman, Tine Soens, Joris Vandenbroucke, Steve Vandenberghe en Katia Segers over het statuut voor personeel van Centra voor Basiseducatie.

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Voorzitter, dit voorstel van resolutie heeft betrekking op het pensioenstatuut van de personeelsleden van de centra voor basiseducatie. De Vlaamse Regering heeft afgesproken dat het statuut vanaf 1 januari 2018 zou worden aangepast, zodat de pensioenrechten van die leerkrachten retroactief vanaf 2007 in het statutair stelsel zouden worden berekend.

Groot is de verbijstering in de sector nu de federale minister van Pensioenen met een pennentrek de wet betreffende het gemengd pensioen heeft voorgesteld. Hij veegt de rechten waarover de Vlaamse Regering en de vakbonden van de personeelsleden van de centra voor basiseducatie afspraken hebben gemaakt, met een pennentrek weg. Dit impliceert dat mensen vanaf 1 december 2017 tot mogelijk 200 euro per maand aan pensioeninkomsten derven.

Gezien de nabijheid van de inwerkingtreding van de federale wet lijkt het ons zinvol dat het Vlaams Parlement zich vandaag zou uitspreken over onze vraag om de Federale Regering tot de orde te roepen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Caroline Gennez, Elisabeth Meuleman, Tine Soens, Joris Vandenbroucke, Steve Vandenberghe en Katia Segers over het statuut voor personeel van Centra voor Basiseducatie naar de Commissie voor Onderwijs verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.