U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 juni 2017, 14.00u

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

EVENTUEEL VOORTZETTING VAN DE AGENDA VAN DE MORGENVERGADERING

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
18 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1147 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1163 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1175 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
1097 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming
toegevoegd .
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 28 juni 2017 gehouden actualiteitsdebat over de vernietiging van de heffing op de afnamepunten van elektriciteit (Vlaamse energieheffing) door het Grondwettelijk Hof

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.