U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Vandenbroucke bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Güler Turan, Wouter Vanbesien, Bart Van Malderen en Rob Beenders betreffende het toekennen van een hinderpremie aan kleine ondernemingen in het Vlaamse Gewest die ernstige hinder ondervinden van openbare werken.

Mijnheer Vandenbroucke, waarom vraagt u de spoedbehandeling?

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Collega Turan gaat dat extreem kort toelichten. (Gelach)

De voorzitter

Mevrouw Turan gaat dat extreem kort toelichten. We weten wat dat betekent.

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Voorzitter, ik ben niet voor extremisme, dus ik zal het redelijk doen.

Collega’s, waarom vragen wij hier vandaag de hoogdringendheid? De maatregel om automatisch een hinderpremie toe te kennen aan handelaars die worden getroffen wegens openbare werkzaamheden, treedt op 1 juli in werking. We stellen vast dat vandaag heel veel handelaars worden getroffen en een omzetverlies van 20 tot 80 procent optekenen. Als we als parlement dus iets willen betekenen voor de handelaars die vandaag in Antwerpen en verder daarbuiten in Vlaanderen worden getroffen, dan moeten we dat nu doen, voor het reces.

Last but not least, en daar ga ik het vooral bij laten, als een minister een maatregel gaat voorstellen in een stad die vandaag zwaar wordt getroffen door werkzaamheden, dan creëert dat een verwachting. Dan vereist dat ook goed bestuur, en goed bestuur vraagt ook dat je daaraan tegemoetkomt. Ik denk dus dat we nu vanuit het Vlaams Parlement snel een oplossing moeten bieden, een antwoord moeten formuleren voor de getroffen handelaars. Daarom vraag ik de hoogdringende behandeling van dit voorstel van resolutie, niet enkele maanden later, na het reces.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Güler Turan, Wouter Vanbesien, Bart Van Malderen en Rob Beenders betreffende het toekennen van een hinderpremie aan kleine ondernemingen in het Vlaamse Gewest die ernstige hinder ondervinden van openbare werken naar de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid verwezen.

Het incident is gesloten.

Aanwijzing van een lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.