U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 juni 2017, 9.58u

Voorzitter
Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Stefaan Sintobin bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ik heb een vraag. In het kader van de zuiverheid en de duidelijkheid van het debat zou ik graag iets willen weten. Deze morgen werden we plots allemaal geconfronteerd met een mirakel. Er is plotseling een oplossing gevonden …

De voorzitter

Mijnheer Sintobin, nu gaat u inhoudelijk in op het debat.

Neen, neen, ik wil weten of het voorstel van minister Tommelein een voorstel is van de Vlaamse Regering …

De voorzitter

Nu gaat in op het debat. Die vraag moet u straks stellen naar aanleiding van het debat. We gaan daar nu niet op antwoorden.

Mijnheer Sintobin, het debat gaat daarover. Dus u kunt uw vraag stellen naar aanleiding van het debat.

Ten tweede, voorzitter, het voorstel van minister Tommelein is blijkbaar gebaseerd op nieuwe cijfers. Ik zou dus graag inzicht krijgen in die nieuwe cijfers.

De voorzitter

Ook dat kunt u in het debat vragen, natuurlijk. Dat is nogal helder en duidelijk.

Het zou logischer zijn dat we eerst de cijfers krijgen.

De voorzitter

Het debat is nog niet geopend, mijnheer Sintobin.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.