U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 juni 2017, 9.58u

Voorzitter
Motie van orde

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Stefaan Sintobin bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ik heb een vraag. In het kader van de zuiverheid en de duidelijkheid van het debat zou ik graag iets willen weten. Deze morgen werden we plots allemaal geconfronteerd met een mirakel. Er is plotseling een oplossing gevonden …

Mijnheer Sintobin, nu gaat u inhoudelijk in op het debat.

Neen, neen, ik wil weten of het voorstel van minister Tommelein een voorstel is van de Vlaamse Regering …

Nu gaat in op het debat. Die vraag moet u straks stellen naar aanleiding van het debat. We gaan daar nu niet op antwoorden.

Mijnheer Sintobin, het debat gaat daarover. Dus u kunt uw vraag stellen naar aanleiding van het debat.

Ten tweede, voorzitter, het voorstel van minister Tommelein is blijkbaar gebaseerd op nieuwe cijfers. Ik zou dus graag inzicht krijgen in die nieuwe cijfers.

Ook dat kunt u in het debat vragen, natuurlijk. Dat is nogal helder en duidelijk.

Het zou logischer zijn dat we eerst de cijfers krijgen.

Het debat is nog niet geopend, mijnheer Sintobin.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.