U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Download hier de lijst met de actuele vragen van 1 februari 2017 (pdf)

Deze week vragen over:

  • de resultaten van de werkbaarheidsmonitor en de jobtevredenheid van Vlaamse werknemers;
  • de erkenning van de Vlaamse WO I-sites als UNESCO-werelderfgoed;
  • de reactie van de Vlaamse Regering op het besluit van de Amerikaanse president Trump met betrekking tot inreisvisa en vluchtelingen;
  • de toename van fysieke agressie tegen leerkrachten;
  • de toenemende druk op schooldirecteurs en de nood aan ondersteuning;
  • het overleg betreffende het afsluiten van een intra-Belgisch energiepact en de energievisie van de Vlaamse Regering;
  • het recente arrest van de Raad van State betreffende de niet-benoeming van een kandidaat-burgemeester voor Linkebeek;
  • de bestrijding van kinderarmoede in Brussel;
  • de mega-trambestelling van De Lijn en de werkgelegenheid bij Bombardier Brugge.

Instemming verdragsaanpassingen voor CO2-opslag in Noordzeebodem

Eén van de mogelijkheden om de globale klimaatopwarming door het broeikaseffect tegen te gaan, is de geologische opslag van koolstofdioxide (de zogenaamde carbon capture and storage). Concreet wordt gedacht aan de opslag van CO2 uit energiecentrales of industrie in sommige uitgeputte olie- en gasvelden van de Noordzee. Om deze opslag te kunnen realiseren moeten het OSPAR-verdrag en het Protocol van Londen worden aangepast. In de plenaire vergadering liggen twee ontwerpen van decreet voor ter bespreking en stemming van deze verdragsaanpassingen door het Vlaams Parlement.

Tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Na de Federale Regering wil ook de Vlaamse Regering een fiscale regularisatie invoeren voor de eigen Vlaamse belastingsbevoegdheden. Daartoe diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in, dat op de plenaire agenda staat voor bespreking en eindstemming. Belangrijkste onderscheid met de federale regeling is dat de Vlaamse fiscale regularisatie een slechts tijdelijk karakter heeft: tot 31 december 2020 kunnen belastingsplichtigen alsnog hun niet eerder aangegeven bedragen melden voor regularisatie. De regularisatiemogelijkheid is ook beperkt tot inbreuken begaan vóór 1 augustus 2016.

Ondersteuning mantelzorgers

In de zogenaamde vermaatschappelijking van de zorg die de Vlaamse Regering nastreeft, spelen de mantelzorgers een essentiële rol. Uit cijfers blijkt evenwel dat het aanbod en de beschikbaarheid van mantelzorg afnemen. In een voorstel van resolutie formuleren leden van de meerderheid diverse aanbevelingen aan de Vlaamse Regering om de ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van resolutie en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Verwelkoming
van Joris Poschet aan minister Liesbeth Homans
195 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: WEKELIJKS VRAGENUUR

van Joris Poschet aan minister Liesbeth Homans
195 (2016-2017)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1035 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Lieve Maes en Jan Bertels
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Martine Taelman, Peter Wouters, Michel Doomst, Nadia Sminate, Katrien Schryvers en Sofie Joosen
859 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Nadia Sminate en Marnic De Meulemeester
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Freya Saeys, Peter Persyn, Katrien Schryvers, Tine van der Vloet, Cindy Franssen en Lies Jans
996 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Vera Jans en Danielle Godderis-T'Jonck
Bespreking

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
875 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Herman De Croo en Sabine de Bethune
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1035 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Lieve Maes en Jan Bertels
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Martine Taelman, Peter Wouters, Michel Doomst, Nadia Sminate, Katrien Schryvers en Sofie Joosen
859 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Nadia Sminate en Marnic De Meulemeester
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Freya Saeys, Peter Persyn, Katrien Schryvers, Tine van der Vloet, Cindy Franssen en Lies Jans
996 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Vera Jans en Danielle Godderis-T'Jonck
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.