U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 22 december 2016, 14.31u

Voorzitter
Eindejaarswensen
De voorzitter

Dames en heren, alvorens we overgaan tot de laatste stemming wil ik een slotwoord tot u richten, want dit is de laatste plenaire vergadering van 2016.

Beste collega’s, hiermee zijn we aan het eind gekomen van de laatste vergadering van dit kalenderjaar. Graag bedank ik iedereen voor de hartelijke inzet in 2016. Vergeet daarbij niet dat onze vergadering stoelt op uw betrokkenheid, maar dat u tegelijkertijd dank verschuldigd bent aan uw politieke medewerkers.

Op dezelfde manier hangt de goede werking van dit parlement op administratief, logistiek en beveiligingsvlak ook af van de inbreng van de diensten van ons Algemeen Secretariaat en al zijn medewerkers. Ik betrek hen dan ook graag in dit dankwoord, net zoals onze veiligheidsdiensten en onze onthaalmedewerkers, want zij zorgen ermee voor dat dit parlement een open huis is, waar iedereen op een veilige manier zijn mening kwijt moet kunnen.

Daarmee kom ik bij het thema dat 2016 beheerst heeft. Het afgelopen jaar hebben we verschillende aanvallen moeten verduren op de fundamentele kenmerken van onze open samenleving. In maart hier in Brussel, deze zomer in Nice, begin deze week nog in Berlijn, op een kerstmarkt, bij uitstek een symbool van vrede, verdraagzaamheid en sociale verbondenheid.

Op vele plekken in de wereld is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van die aanslagen en voor de vele andere terreurdaden die op alle continenten gepleegd werden in 2016. Alvorens om die symbolische minuut stilte te vragen, vraag ik u dat u met luide stem de democratie en de vreedzame samenleving verkondigt en verdedigt. Niet 1 minuut, maar 365 dagen lang in 2017. Elke dag opnieuw: luidop hoorbaar met uw woorden, opvallend zichtbaar met uw daden. Ik vraag dit in naam van de open, tolerante, zorgzame en democratische samenleving die Vlaanderen is en moet blijven.

Ik vraag u om recht te staan en een minuut stilte in acht te nemen.

– De Vlaamse volksvertegenwoordigers nemen enkele ogenblikken stilte in acht.

Beste collega’s, beste medewerkers, met die bedenking in het achterhoofd wens ik u een eindejaarsperiode toe vol rust, ontspanning, familiaal en ander geluk. Ik hoop u daarna, begin januari 2017, in goede gezondheid terug te zien keren. Onze eerste plenaire vergadering in deze zaal staat gepland op 11 januari, maar ik ben ervan overtuigd dat u de eerste commissievergaderingen op 9 januari al zult aanvatten vol frisse moed en gewapend met 1001 ideeën en initiatieven.

Ik dank u voor uw aandacht. (Applaus)

Minister Tommelein, vertegenwoordiger van de regering, heeft het woord.

Voorzitter, ik dank u.

Eerst en vooral wens ik het parlement te bedanken voor het vertrouwen en voor de goedkeuring van de begroting 2017. Het is een historisch moment voor mij als minister van Financiën.

2016 was voor mij geen volledig jaar hier in dit parlement. Ik heb mij in de loop van dit jaar bij jullie gevoegd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij opnieuw zeer snel thuis heb gevoeld bij jullie allemaal.

Het was een woelig jaar, waarin we een aantal momenten hebben meegemaakt waarbij we blijven stilstaan: de aanslagen op 22 maart, de onverwachte brexituitslag en de onverwachte verkiezing van Donald Trump in Amerika, hoewel Hillary Clinton de ‘popular vote’ met een grote voorsprong heeft gewonnen. Volgend jaar kondigen zich een aantal nieuwe verkiezingen aan in de buurlanden: Duitsland, Nederland, Frankrijk. Daar zullen we naar uitkijken.

Het is vooral een jaar geweest waarin we allemaal hebben beseft dat we het voorrecht hebben om in Vlaanderen te wonen, te mogen werken en te mogen leven, als we zien wat er in andere delen van de wereld is gebeurd. Ook daar blijven we even bij stilstaan.

Wat het parlement betreft, ben ik een groot voorstander van het parlementair debat. Dat weet u. Een debat is de essentie van democratie. Ik kan altijd veel waardering hebben voor de oppositie. Het is de rol van de oppositie om haar rol te spelen. Het parlement is trouwens ook de kern van de democratie. We hebben de voorbije periode echter gezien dat niet iedereen overtuigd is van deze democratie. Het is de taak van ons allemaal om niet alleen te spreken, maar vooral ook te luisteren en de moed te hebben om op te komen voor onze overtuiging, zelfs over de partijgrenzen heen.

We moeten de mensen tonen dat we het vertrouwen waard zijn om hun te mogen vertegenwoordigen. Wij, als regering, moeten het vertrouwen blijven houden van dit parlement.

Namens de regering bied ik iedereen prettige eindejaarsfeesten aan, eerst en vooral aan het personeel, dat ons het voorbije jaar op deskundige wijze heeft ondersteund. (Applaus)

Het personeel in de plenaire vergadering, de koffiekamer of de bodes: het is allemaal zeer welgekomen.

Mevrouw de secretaris-generaal, bedankt voor uw deskundige leiding.

Ik zou zeggen ‘dames en heren van de pers’. Er zit echter nog maar één iemand van de pers, dus ik bied u mijn beste wensen aan. (Applaus)

Volgens mij stelt hij nu een persmededeling op over mij. (Gelach)

Dank ook aan de medewerkers van de parlementaire fracties en uiteraard ook aan de voorzitter voor zijn deskundige leiding. (Applaus)

En u, allemaal, oppositie en meerderheid: prettige eindejaarsfeesten en gelukkig nieuwjaar! (Applaus)

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, naar goede gewoonte mag ik van deze kant van het parlement de kerstwensen uitspreken. Ik sluit mij aan bij de dankwoorden die al door de minister werden gegeven. Personeel van het Vlaams Parlement, van poetsvrouw tot griffier, ik denk dat we echt trots mogen zijn op jullie als medewerker.

Ik wil daar ook de politieke medewerkers aan toevoegen, want die vergeten we soms wel eens. Laat ons eerlijk zijn: mochten die er niet zijn, dan zouden sommige parlementsleden hier verloren lopen. (Opmerkingen. Gelach)

Voorzitter, ik wil ook u danken. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat u op een strenge maar rechtvaardige manier de vergaderingen leidt. Daarnaast bent u ook een zeer dankbaar doelwit voor grapjes over leeftijd en verticale uitdagingen, zoals ik heb gehoord.

Tot slot wil ik de regering danken. Het is duidelijk dat we het jullie niet altijd gemakkelijk maken. Vanuit de meerderheid doen we dat voornamelijk voor het plezier, de oppositie daarentegen meent het echt. We danken jullie voor de samenwerking.

Het is deze week De Warmste Week. Er waren de laatste weken ook andere initiatieven zoals Rodeneuzendag. Dat doet ons even stilstaan bij wat er de voorbije jaren is gebeurd. De voorzitter heeft het al gehad over de slachtoffers van geweld en terreur. Het is belangrijk dat we daarbij blijven stilstaan om ons medeleven te betuigen

Die initiatieven laten echter ook zien dat er in onze maatschappij nog altijd veel zorg en inzet is voor elkaar. Dat is het positieve aspect waarop we ons moeten focussen.

Ik wens iedereen een fijne tijd met het gezin. Voor de mensen van de meerderheid wens ik thuis een beetje minder oppositie. Voor de oppositie wens ik dat zij thuis ook eens iets te zeggen hebben. Veel plezier, een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. (Applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.