U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 november 2016, 14.06u

Voorzitter
De voorzitter

Voorstellen tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw Helsen bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw Helsen heeft het woord.

Kathleen Helsen (CD&V)

Voorzitter, wij vragen de spoedbehandeling van een voorstel van decreet betreffende de dringende verlenging van een tijdelijke maatregel die we vorig jaar hier hebben goedgekeurd. 

De voorzitter

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen)

Voorzitter, over hetzelfde thema hebben ook wij een voorstel van decreet ingediend, en we vragen daarvoor eveneens de spoedbehandeling, zodat we beide voorstellen samen kunnen bespreken.

De voorzitter

De teksten zullen worden rondgedeeld. Ik stel voor dat we ons straks over deze voorstellen tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.