U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot verwijzing naar de commissie

Dames en heren, ik stel voor het verzoekschrift over besparingen in de sociaal-culturele sector en de gevolgen voor personen met een beperking te verwijzen naar de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Voorzitter, u bent zoals meestal sneller dan ik. Ik wilde namelijk dezelfde vraag stellen, namelijk om het verzoekschrift vandaag niet af te ronden maar terug te sturen naar de commissie. Daar is ook overleg over gepleegd met de verslaggevers van dit verzoekschrift.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot verwijzing naar de commissie? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.