U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 27 april 2016, 14.02u

Voorzitter
Ingekomen documenten en mededelingen
De voorzitter

Dames en heren, de lijst met de ingekomen documenten en mededelingen werd op de banken rondgedeeld. (Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 60/25)

Als antwoord op de motie tot onderzoek door het Rekenhof naar het systeem van erkenningen van opleidingen inzake het stelsel betaald educatief verlof (BEV), die de plenaire vergadering op 9 maart 2016 heeft aangenomen, heb ik een brief van het Rekenhof van 19 april 2016 ontvangen met als belangrijkste passages:

“Mijnheer de voorzitter,

In antwoord op uw brief van 10 maart 2016 betreffende de vraag tot een onderzoek naar het systeem van de erkenningen van opleidingen inzake het stelsel betaald educatief verlof (BEV) deelt het Rekenhof de start mee van de in rand vermelde audit.

Deze audit wordt uitgevoerd overeenkomstig de door het Vlaams Parlement voorgestelde vragen. […]

De voorlopige auditresulaten zullen voor commentaar worden voorgelegd aan de secretaris-generaal van het departement Werk en Sociale Economie en aan de Vlaamse minister van Werk. Het Rekenhof zal ten slotte, ten laatst op 15 juni 2016, verslag uitbrengen aan het Vlaams Parlement.

[…]”

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.