U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 27 januari 2016, 14.16u

Voorzitter
Mededeling van de voorzitter
De voorzitter

Dames en heren, het Uitgebreid Bureau heeft op 25 januari 2016 het gentlemen’s agreement van 18 mei 2015 met betrekking tot de agendering van actualiteitsdebatten geëvalueerd en verlengd tot het einde van de legislatuur 2014-2019.

Ik breng u in herinnering dat het akkoord inhoudt dat indien ten minste drie erkende fracties een actualiteitsdebat vragen en hun vraag grondig motiveren, dit door het Uitgebreid Bureau wordt gehonoreerd. Daartegenover staat wel dat in een actualiteitsdebat dat conform het gentlemen’s agreement wordt georganiseerd, de oppositiefracties en de meerderheidsfracties beurtelings kunnen tussenkomen.

Die volgorde van fracties kan in sommige gevallen een afwijking betekenen van artikel 79, punt 2, derde lid, van het Reglement van het Vlaams Parlement. De plenaire vergadering heeft hiermee reeds zijn instemming betuigd op 3 juni 2015.

Ingekomen documenten en mededelingen
van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
161 (2015-2016)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
162 (2015-2016)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.