U bent hier

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, eergisteren stond in Het Laatste Nieuws: ‘Liesbeth helpt Theo’. U gaat de staatssecretaris voor meer asiel en meer migratie Theo Francken blijkbaar vrijwillig helpen met de opvang van asielzoekers. Zo hebt u een leegstaand gebouw van de VDAB in Denderleeuw ter beschikking gesteld van uw goede vriend Theo, die blijkbaar wanhopig op zoek is naar opvangplaatsen voor de vele tienduizenden asielzoekers die hij in dit land zo gastvrij ontvangt. Binnenkort zouden 250 asielzoekers in dat gebouw onderdak krijgen.

Theo Francken was heel lovend over de hulp van Liesbeth, die hij een voorbeeld noemde voor de andere deelstaatregeringen in dit land. Ook Wallonië zal u ongetwijfeld dankbaar zijn, want alle asielzoekers die hier zo gul in Vlaanderen opgevangen worden, gaan in elk geval al niet naar Wallonië.

De mensen ter plaatse zeggen helemaal niet ‘Dank je, Liesbeth’. De mensen in Denderleeuw zijn, net als de lokale burgemeester, veel minder enthousiast. Zij leveren ook forse kritiek op de manier waarop de beslissing genomen werd. Zo klaagt de burgemeester terecht aan dat hij officieel nog niet eens op de hoogte werd gebracht van de beslissing.

U gaat Theo Francken dus vrijwillig te hulp schieten in zijn paniekzoektocht naar opvangplaatsen voor de vele asielzoekers in dit land, omdat hij weigert de grenzen te sluiten. Wat de gemeente waar het gebouw zich bevindt, daarvan denkt, lijkt u niet te interesseren. Wat de mensen die er wonen, ervan denken, lijkt u niet te interesseren.

Wat is nu uw plan, minister? Gaat u overheidsgebouwen ter beschikking stellen van uw goede vriend Theo Francken om asielzoekers ook in Vlaanderen op te vangen? Of gaat u, zoals het Vlaams Belang en vele Vlamingen nu al maandenlang vragen, eindelijk eens op de tafel kloppen bij uw federale collega’s en eisen dat die grenzen gesloten worden, omdat onze Vlaamse steden en gemeenten het niet aankunnen en het niet willen?

De voorzitter

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Janssens, u hebt op één punt gelijk: Theo is inderdaad een goede vriend van mij.

Dat hebt u dan gemeen met veel asielzoekers.

Mijnheer Janssens, u leest in de krant ‘Homans snelt Francken ter hulp’ en u neemt dat voor waarheid aan. Dus als er morgen in de krant staat ‘Homans is een geweldig sympathieke en bekwame minister’, gaat u mij daar dan ook een vraag over stellen? (Opmerkingen van Chris Janssens)

Mijnheer Janssens, ik ben niet bevoegd in dezen, ook niet voor het gebouw van de VDAB. Ik ben vanuit mijn bevoegdheid Bestuurszaken wel bevoegd voor de Vlaamse overheidsgebouwen, maar u weet blijkbaar niet dat de VDAB een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) is en dat de gebouwen van de VDAB onder de autonomie en de onafhankelijkheid van de raad van bestuur van diezelfde VDAB vallen. Ik heb hier dus niets mee te maken. Ik ben niet bevoegd voor de gebouwen van de VDAB.

Maar het is binnenkort Kerstmis voor iedereen, en daarom heb ik voor u een beetje informatie ingewonnen over hoe het dan wel is gegaan. Blijkbaar heeft de VDAB zes maanden geleden zelf contact opgenomen met Fedasil om aan te geven dat men in Denderleeuw al geruime tijd een gebouw leeg had staan en dat men dat wou aanbieden in het kader van de opvang van asielzoekers. Vervolgens heeft Fedasil dat allemaal geregeld met de VDAB. Mij heeft men daar natuurlijk nooit in betrokken, want ik ben niet bevoegd voor dat gebouw.

Ik wil u nog één keer – en hopelijk voor de laatste keer – het verschil uitleggen tussen wie bevoegd is voor de asielzoekers en wie voor de vluchtelingen. U schudt van neen, maar dat is wel heel belangrijk. De federale overheid en Fedasil zijn bevoegd voor iemand die nog in procedure is om asiel aan te vragen – voor de asielzoekers, dus. Als Fedasil zelf een regeling treft met de VDAB, heb ik geen enkele bevoegdheid om dat tegen te gaan, mocht ik dat al willen.

Voorzitter, ik heb geantwoord omdat we binnenkort allemaal aan de kerstdis zitten, maar ik heb hier totaal geen bevoegdheid in. (Applaus bij de N-VA)

Minister, bedankt voor uw antwoord. U vindt het blijkbaar allemaal normaal dat hier overheidsgebouwen ter beschikking worden gesteld om de instroom van asielzoekers te faciliteren, in plaats van die instroom nu voor eens en voor altijd tegen te gaan en samen met uw partijgenoten in de Federale Regering te eisen dat die grenzen gesloten worden, zodat er eindelijk eens een stop komt aan die instroom van asielzoekers, die niemand in Vlaanderen hier heeft gevraagd en waar alleen de Vlamingen mee geconfronteerd worden.

Ik stel dan vast dat overheidsgebouwen plots ter beschikking worden gesteld van asielzoekers. Binnenkort wordt het winter, en wordt het allicht kouder. Heel wat Vlamingen zijn dakloos, maar zij moeten toekijken hoe asielzoekers in overheidsgebouwen terechtkunnen, terwijl zij zelf in de kou blijven. Wat zijn uw prioriteiten? De mijne gaan uit naar Vlamingen zonder een dak boven hun hoofd, en niet naar asiel- of gelukszoekers die naar dit land stromen.

De voorzitter

Wie wenst aan te sluiten? Niemand.

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, u weigert te antwoorden op mijn repliek. Ik kan er dan maar van uitgaan dat u geen enkel overheidsgebouw in Vlaanderen ter beschikking zult stellen van asielzoekers. We zullen dat opvolgen. Er heerst chaos. Er wordt een spreidingsplan aan de Vlaamse gemeenten opgedrongen. Gemeenten trekken aan de alarmbel omdat ze onvoldoende middelen hebben om de vluchtelingen te huisvesten. OCMW’s zijn boos omdat ze onvoldoende middelen hebben voor de opvang. Collega’s van de N-VA, ik weet dat u tegenwoordig liever de kop in het zand steekt. (Opmerkingen van Kris Van Dijck)

Als u uw verantwoordelijkheid had genomen, dan had u de grenzen gesloten. Het is zowaar een socialistisch burgemeester, Daniël Termont, die aan de alarmbel trekt. In een persbericht zegt hij namens de VVSG dit: “Zonder een krachtdadig beleid om de toevloed af te remmen, wordt de situatie op het terrein onhoudbaar.” Dat gebeurt allemaal omdat uw partij, minister, weigert een einde te maken aan het opengrenzenbeleid. (Applaus bij het VB)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.