U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 15 oktober 2015, 13.34u

Voorzitter
van Rik Daems, Marc Hendrickx, Ward Kennes, Güler Turan en Wouter Vanbesien
489 (2015-2016) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Rik Daems bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Daems heeft het woord.

Rik Daems (Open Vld)

Voorzitter, ik had graag aan het parlement voorgesteld om voorstel van resolutie 489 betreffende het stemrecht van Vlamingen in het buitenland, kamerbreed ondertekend door de collega’s Vanbesien, Turan, Kennis, Hendrickx en mezelf, vandaag met hoogdringendheid te behandelen. De reden voor de hoogdringendheid is dat het Overlegcomité over veertien dagen bijeenkomt. We denken dat, als we dit voorstel van resolutie vandaag zouden goedkeuren, dat een ondersteuning van de stelling van de minister-president kan zijn, om die zaak na twaalf, dertien jaar eindelijk te regelen.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons in de loop van de vergadering over dat voorstel tot spoedbehandeling uitspreken. Ik veronderstel dat dat geen probleem zal zijn.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.