U bent hier

Voorstel van decreet houdende regeling van de binnenlandse adoptie van kinderen en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

390 (2014-2015) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: decreet Binnenlandse Adoptie
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 juni 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
15 juni 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
23 juni 2015
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
24 juni 2015
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
30 juni 2015
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
3 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd.
7 augustus 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

390 (2014-2015) nr. 1
390 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 390 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 90 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid