U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 mei 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 juni 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
11 juni 2015
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
3 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
9 juli 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

368 (2014-2015) nr. 1
368 (2014-2015) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 368 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Jan Bertels
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid