U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 mei 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 juni 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
11 juni 2015
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
24 juni 2015
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
3 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd.
9 juli 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

368 (2014-2015) nr. 1
368 (2014-2015) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 368 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid