U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 en het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Martine Fournier, Sabine Vermeulen en Yasmine Kherbache
15 (2014-2015) nr. 8-E
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

27 november 2014
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2014-2015) nr. 1-Bijlagen
15 (2014-2015) nr. 7
15 (2014-2015) nr. 8-A
15 (2014-2015) nr. 8-B
15 (2014-2015) nr. 8-C
15 (2014-2015) nr. 8-D
15 (2014-2015) nr. 8-E
15 (2014-2015) nr. 8-F
15 (2014-2015) nr. 8-G
15 (2014-2015) nr. 8-H
15 (2014-2015) nr. 8-I
15 (2014-2015) nr. 8-J
15 (2014-2015) nr. 8-K
15 (2014-2015) nr. 11
15 (2014-2015) nr. 16

Meer details

Verslaggevers
Martine Fournier, Sabine Vermeulen en Yasmine Kherbache