U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

15 (2014-2015) nr. 8-I
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

27 november 2014
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

15 (2014-2015) nr. 1-Bijlagen
15 (2014-2015) nr. 7
15 (2014-2015) nr. 8-A
15 (2014-2015) nr. 8-B
15 (2014-2015) nr. 8-C
15 (2014-2015) nr. 8-D
15 (2014-2015) nr. 8-E
15 (2014-2015) nr. 8-F
15 (2014-2015) nr. 8-G
15 (2014-2015) nr. 8-H
15 (2014-2015) nr. 8-I
15 (2014-2015) nr. 8-J
15 (2014-2015) nr. 8-K
15 (2014-2015) nr. 11
15 (2014-2015) nr. 16