U bent hier

Ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting

van de Vlaamse Regering
2420 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
20 februari 2014
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
28 maart 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
1 april 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2420 (2013-2014) nr. 1
2420 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2420 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 33 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 32 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Fatma Pehlivan
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid