U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

van de Vlaamse Regering
1716 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 juli 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
17 september 2012
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
16 oktober 2012
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
7 november 2012
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - de heer Piet Van Schuylenbergh, directeur mens, directeur afdeling OCMW's van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - een vertegenwoordiging van de Vlaamse Ouderenraad - de heer Johan Truyers, adjunct algemeen secretaris OKRA - een vertegenwoordiging van ABVV Senioren - de heer Pieter Van Herck, Senior Fellow van het Itinera Institute
13 november 2012
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
7 december 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
8 januari 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1716 (2011-2012) nr. 1
1716 (2011-2012) nr. 3
1716 (2011-2012) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1716 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 48 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 60 leden hebben "ja" gestemd
  • 44 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Mia De Vits
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid