U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 (Hoofdstuk 3. Vlaams Klimaatfonds; hoofdstuk 5. Bossencompensatiefonds; hoofdstuk 6. Drinkwater; hoofdstuk 7. Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen; hoofdstuk 10. Onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten; hoofdstuk 13. Slotbepalingen)

namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, verslag door Lode Ceyssens en Valerie Taeldeman
1636 (2011-2012) nr. 9
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

21 juni 2012
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1636 (2011-2012) nr. 2
1636 (2011-2012) nr. 6
1636 (2011-2012) nr. 7
1636 (2011-2012) nr. 8
1636 (2011-2012) nr. 9
1636 (2011-2012) nr. 10
1636 (2011-2012) nr. 11

Meer details

Verslaggevers
Lode Ceyssens en Valerie Taeldeman