U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
22 mei 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
29 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
5 juni 2012
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 juli 2012
13 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
17 december 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 18-B (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 43 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 40 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid