U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, wat betreft de bewegingen, de vormingsinstellingen en het steunpunt

van Paul Delva, Philippe De Coene, Lieven Dehandschutter, Johan Verstreken, Yamila Idrissi, Danielle Godderis-T'Jonck en Bart Caron
1611 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
24 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 juni 2012
6 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
16 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1611 (2011-2012) nr. 1
1611 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1611 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 72 leden hebben "ja" gestemd
  • 31 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid