U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 oktober 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
3 november 2011
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
8 november 2011
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
6 december 2011
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
23 december 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
29 december 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 14 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 46 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 43 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Griet Smaers
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid