U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 6 oktober 2011 door de heer Ward Kennes in commissie gehouden interpellatie tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de interfederalisering van het CGKR en de piste om een eigen Vlaams centrum op te richten

van Filip Dewinter, Gerda Van Steenberge, Wim Van Dijck en Wim Wienen
1281 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

10 oktober 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
26 oktober 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1281 (2011-2012) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1281 (2011-2012) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 17 leden hebben "ja" gestemd
  • 86 leden hebben "neen" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details