U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid

van de Vlaamse Regering
1144 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 mei 2011
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
30 mei 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
6 juni 2011
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
30 juni 2011
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
20 oktober 2011
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
9 november 2011
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
18 november 2011
Bekrachtigd en afgekondigd.
15 december 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1144 (2010-2011) nr. 1
1144 (2010-2011) nr. 4
1144 (2010-2011) nr. 5
1144 (2010-2011) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1144 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben "neen" gestemd
  • 9 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid