U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid

van de Vlaamse Regering
1144 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 mei 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
30 mei 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
6 juni 2011
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
30 juni 2011
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever Toelichting door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie
29 september 2011
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
6 oktober 2011
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
13 oktober 2011
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Artikelsgewijze bespreking en stemming
20 oktober 2011
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Artikelsgewijze bespreking en stemming
18 november 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
15 december 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1144 (2010-2011) nr. 1
1144 (2010-2011) nr. 4
1144 (2010-2011) nr. 5
1144 (2010-2011) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1144 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben "neen" gestemd
  • 9 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid