U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 16 november 2010 door de heer Filip Dewinter in commissie gehouden interpellatie tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de oorzaken van het falende integratiebeleid, de initiatieven die de Vlaamse Regering in dat verband heeft genomen en de eventuele beleidsaanpassingen die hierop moeten volgen

van Annick De Ridder, Filip Anthuenis en Marnic De Meulemeester
815 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

18 november 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
1 december 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

815 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 815 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 24 leden hebben "ja" gestemd
  • 60 leden hebben "neen" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details