U bent hier

Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010. Meerjarenbegroting 2011-2014

van de Vlaamse Regering
21 (2009-2010) nr. 1

Procedureverloop

30 april 2010
17 mei 2010
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
18 mei 2010
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
8 juni 2010
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
30 juni 2010
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging