U bent hier

Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010. Meerjarenbegroting 2011-2014

21 (2009-2010) nr. 1

Procedureverloop

30 april 2010
Toelichtingen (pdf) ingediend.
17 mei 2010
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
18 mei 2010
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
8 juni 2010
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
30 juni 2010
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging