U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 16 maart 2010 door de heer Eric Van Rompuy in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over het akkoord inzake de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem

van Eric Van Rompuy, Mia De Vits, Tine Eerlingen en Karin Brouwers
452 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 maart 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
31 maart 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

452 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 452 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 93 leden hebben "ja" gestemd
  • 11 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd: