U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn

van de Vlaamse Regering
417 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 maart 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
31 maart 2010
Te behandelen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
6 mei 2010
17 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Aangenomen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
9 juli 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
5 augustus 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

417 (2009-2010) nr. 1
417 (2009-2010) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 417 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
65 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 60 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 58 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Matthias Diependaele
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid