U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 2 februari 2010 door de heren Stefaan Sintobin en Marnic De Meulemeester in commissie gehouden interpellaties tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, respectievelijk over de kritiek van het Steunpunt Toerisme en Recreatie op de toeristische marketing van de Vlaamse overheid en over de sterke terugval van buitenlandse toeristen in Vlaanderen in 2009

van Lieven Dehandschutter, Willy Segers, Johan Verstreken, Ward Kennes, Karin Brouwers, Els Robeyns en Kurt De Loor
359 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

4 februari 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
24 februari 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

359 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 359 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers