U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014

van Bart Martens, Valerie Taeldeman, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Lode Ceyssens en Tine Eerlingen
193 (2009-2010) nr. 5
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

11 januari 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
17 maart 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

193 (2009-2010) nr. 1
193 (2009-2010) nr. 2
193 (2009-2010) nr. 3
193 (2009-2010) nr. 4
193 (2009-2010) nr. 5
193 (2009-2010) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 193 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 20 leden hebben "neen" gestemd
  • 30 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details