U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, opgemaakt in Lanzarote op 25 oktober 2007

van de Vlaamse Regering
135 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 oktober 2009
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
21 oktober 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
28 oktober 2009
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
12 januari 2010
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
3 februari 2010
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
12 februari 2010
Bekrachtigd en afgekondigd.
4 maart 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

135 (2009-2010) nr. 1
135 (2009-2010) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 135 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 109 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid