U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact

van Ludwig Caluwé, Peter Vanvelthoven, Kris Van Dijck, Sven Gatz, Lode Vereeck en Filip Watteeuw
131 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 september 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
7 oktober 2009
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
8 oktober 2009
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
20 november 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
13 januari 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

131 (2009-2010) nr. 1
131 (2009-2010) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 131 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 113 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Veli Yüksel
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid