U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 22 september 2009 door de heren Jan Penris, Sven Gatz en Filip Watteeuw in commissie gehouden interpellaties tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, respectievelijk over de gevolgen van de aangekondigde sluiting van de Antwerpse Opelvestiging, over het dossier van Opel Antwerpen en over de mogelijke sluiting van Opel Antwerpen

van Sven Gatz, Fientje Moerman, Patricia Ceysens en Annick De Ridder
129 (2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

24 september 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
7 oktober 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

129 (2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 129 (2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 44 leden hebben "ja" gestemd
  • 60 leden hebben "neen" gestemd
  • 11 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 42 leden hebben "ja" gestemd
  • 58 leden hebben "neen" gestemd
  • 10 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid