U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 12 maart 2009 door de heer Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de gebrekkige taalvaardigheid Nederlands in Vlaanderen en de aandacht die eraan wordt besteed in het onderwijs

van Kris Van Dijck, Mark Demesmaeker, Piet De Bruyn, Jan Peumans, Geert Bourgeois en Helga Stevens
2181 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

16 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
1 april 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2181 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2181 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 31 leden hebben "ja" gestemd
  • 65 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid