U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij en van het decreet van 16 juni 2006 houdende oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen, wat het principe van uitstel van betaling betreft

van Patrick Lachaert, Tinne Rombouts, Bart Martens, Patrick De Klerck, Erik Matthijs en André Van Nieuwkerke
2183 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
1 april 2009
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
2 april 2009
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in
29 april 2009
8 mei 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
25 juni 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2183 (2008-2009) nr. 1
2183 (2008-2009) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2183 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
77 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
André Van Nieuwkerke
Materie
Gewestaangelegenheid