U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 12 maart 2009 door de heer Erik Arckens in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de verdere evolutie van de Taalunie, en dit in het licht van de algemene taalverloedering

van Erik Arckens, Wim Van Dijck, Johan Deckmyn en Werner Marginet
2179 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

16 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
1 april 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2179 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2179 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 30 leden hebben "ja" gestemd
  • 75 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid