U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
20 maart 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
27 maart 2009
Te behandelen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
31 maart 2009
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
29 april 2009
8 mei 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
6 juli 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2178 (2008-2009) nr. 1
2178 (2008-2009) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2178 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
77 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 71 leden hebben "ja" gestemd
  • 6 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid