U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, en het facultatief protocol bij het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, opgemaakt in New York op 13 december 2006

van de Vlaamse Regering
2144 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
8 april 2009
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
21 april 2009
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
29 april 2009
8 mei 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
3 augustus 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2144 (2008-2009) nr. 1
2144 (2008-2009) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2144 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
79 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
76 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 76 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Jan Roegiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid