U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 19 februari 2009 1° door de heer Eric Van Rompuy in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over een kader en richtlijnen voor steunverlening en crisisfinanciering aan ondernemingen in moeilijkheden; 2° door de heer Bart Van Malderen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over steunmaatregelen van de Vlaamse overheid aan grote bedrijven

van Johan Deckmyn, Frank Creyelman, Jan Penris en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt
2122 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 februari 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
11 maart 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2122 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2122 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 26 leden hebben "ja" gestemd
  • 72 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid