U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 3 februari 2009 door de heer Frans Wymeersch in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de crisis in de landbouw in het algemeen en in de melkveesector in het bijzonder

2088 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

4 februari 2009
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in plenaire vergadering.
18 februari 2009
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

2088 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2088 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 71 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid