U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 4 november 2008 door de heren Gino De Craemer, Eric Van Rompuy en Bart Van Malderen in commissie gehouden interpellaties tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, respectievelijk over de gevolgen van de ontwikkelingen in de Vlaamse economie voor de arbeidsmarkt en het Vlaamse arbeidsmarktbeleid, over het jobverlies in de Vlaamse economie, en over het banenverlies in Vlaanderen

van Gino De Craemer, Jan Peumans, Geert Bourgeois, Kris Van Dijck, Mark Demesmaeker en Helga Stevens
1940 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

6 november 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
19 november 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1940 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1940 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 34 leden hebben "ja" gestemd
  • 72 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid