U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
16 januari 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
23 januari 2009
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
5 maart 2009
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
25 maart 2009
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
3 april 2009
Bekrachtigd en afgekondigd.
24 april 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1893 (2008-2009) nr. 1
1893 (2008-2009) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1893 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 9 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid