U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 9 oktober 2008 door de heren Johan Deckmyn, Johan Sauwens en Hans Schoofs in commissie gehouden interpellaties tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, respectievelijk over een evaluatie van het topsportbeleid naar aanleiding van de Olympische Spelen 2008 in Peking, over de stand van zaken van het topsportactieplan 2016 naar aanleiding van de Olympische Spelen 2008 in Peking en over de resultaten van het topsportbeleid en de evaluatie van de Olympische Spelen 2008 in Peking

van Johan Sauwens, Bart Caron, Kris Van Dijck en Hans Schoofs
1860 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

13 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
19 november 2008
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1860 (2008-2009) nr. 1
1860 (2008-2009) nr. 2

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1860 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 37 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid