U bent hier

Voorstel van decreet houdende invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

van Michèle Hostekint, Jaak Gabriels, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Hilde Eeckhout en Veerle Heeren
1832 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 september 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
1 december 2008
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
2 december 2008
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
4 december 2008
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Nationale Kamer van Notarissen en van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie, Federale Overheidsdienst Financiën Bespreking en stemming
19 december 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
12 januari 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1832 (2007-2008) nr. 1
1832 (2007-2008) nr. 2
1832 (2007-2008) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1832 (2007-2008) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Ward Kennes
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid